Column ประจำ
Sponsor

เป้าหมายชีวิต คืออะไร ?

โดย : ขนมผิง
Tags : dds , เป้าหมายชีวิต , เงินทอง , ชื่อเสียง , เกียรติยศ

คาดว่าทันตแพทย์หลายท่าน คงเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองอยู่บ่อยๆ แต่เผลอแวบเดียวก็นั่งทำฟันผ่านไปแล้วสิบปี ยี่สิบปี นานเข้าก็ยังไม่แน่ใจในคำตอบ ได้แต่นั่งทำงาน ปวดไหล่ ปวดเอว พร้อมๆกับตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งความเจ็บป่วยเริ่มมาเคาะประตูถามหานั่นแหละ ท่านถึงย้อนกลับมาถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่า แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายชีวิตของท่านคืออะไร ?

เมื่อปลายปีที่แล้ว หลายท่านคงได้รับบทความสั้นๆผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นเรื่องราวของนายแพทย์ริชาร์ด ทีโอ (Dr. Richard Teo)จักษุแพทย์และแพทย์ด้านความงามรูปหล่อ ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ชาวสิงคโปร์ วัย ๔๐ ปี ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อตุลาคม ๒๕๕๕ ท่านใช้เวลาสิบเดือนสุดท้ายของชีวิตออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน ว่าเมื่อทำงานหนัก มีเงินมากมาย อยู่บ้านหลังใหญ่ ขับรถเฟอรารี่ แต่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ท่านยังเอ่ยถึงช่วงเวลาอันมีค่าของมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่ท่านได้ใช้โอกาสนี้เดินทางเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ณ วิทยาลัยแพทย์ต่างๆรวมทั้งที่ประเทศไทย ว่ามีค่ามากมายกว่าชีวิตแบบเดิมของท่านนัก และไม่อยากให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเดินเส้นทางแบบเดียวกับท่าน

แม้นิตยสารซีเครทฉบับหน้าปกอองซาน ซูจี ก็ลงเรื่องราวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ทำงานหนักจนเกินไปด้วย แต่สำหรับในคอลัมน์นี้ ดิฉันอยากจะขอทำหน้าที่ขยายความให้ท่านมองเห็นถึงเป้าหมายที่สำคัญของชีวิตสามขั้นตอน ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ เผื่อท่านจะได้คำตอบด้วยตัวของท่านเอง ว่าแท้ที่จริงแล้ว เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ เป็นเป้าหมายสูงสุดจริงๆหรือเปล่า

ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบัน

 • ก.มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน
 • ข.มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
 • ค.มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
 • ง.มีครอบครัวผาสุก ทำวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ

ทั้งสี่ข้อนี้เกิดโดยมีธรรม และใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนและผู้อื่น

ขั้นที่ ๒ สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า

 • ก.มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ไม่อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็งด้วยศรัทธา
 • ข.มีความภูมิใจในชีวิตสะอาดที่ได้ประพฤติแต่การอันดีงามด้วยความสุจริต
 • ค.มีความอิ่มใจในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้ทำประโยชน์ตลอดมาด้วยน้ำใจเสียสละ
 • ง.มีความแกล้วกล้ามั่นใจ ที่จะแก้ไขปัญหา นำชีวิตและภารกิจไปได้ด้วยปัญญา
 • จ.มีความโล่งจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ทำไว้แต่กรรมที่ดี

ขั้นที่ ๓ ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างยิ่ง

 • ก.ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไม่หวั่นไหว มีใจเกษมศานต์มั่นคง
 • ข.ไม่ถูกความยึดติดถือมั่นบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระ
 • ค.สดชื่น เบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ผ่องใส ไร้ทุกข์ มีความสุขที่แท้
 • ง.รู้เท่าทันและทำการตรงเหตุและปัจจัย ชีวิตหมดจดสดใส เป็นอยู่ด้วยปัญญา

ถ้าบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่สองขึ้นไป เรียกว่าเป็น บัณฑิต

*ที่มา หนังสือ ธรรมนูญชีวิต โดย พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

คุณหมอริชาร์ดต้องจ่ายบทเรียนราคาแพงนี้ด้วยชีวิต ท่านจึงเข้าใจเป้าหมายในขั้นที่สอง หากเรามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่เพียงการทำงานหาเงินและลืมตั้งเป้าหมายไปยังขั้นที่สองและสาม คงถือได้ว่าเราขาดทุนชีวิตก็เป็นได้ แล้วท่านล่ะหาคำตอบให้กับตัวท่านเองได้หรือยังว่าเป้าหมายของชีวิตท่าน คืออะไร ?

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com