Column ประจำ
Sponsor

Editor Talk Issue 29

โดย : ทพญ. แพร จิตตินันทน์

ปี 2557 นี้แมกกาซีนเราปรับปรุงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นด้านการต่างประเทศให้ “ทันโลก” แนะนำระบบบริการของประเทศใน AEC ให้กับสมาชิก เพิ่มเรื่องเล่าเกี่ยวกับการทำฟันในต่างประเทศ แต่ด้านวิชาการเรายังคงมุ่งมั่นคัด สรรสาระวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำคนไข้ของเรา และวิชาการทันสมัยใน แนวกว้างเพื่อความ “รอบรู้” ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังคง พยายามนำเสนอ “ราก” หรือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการทันตแพทย์ไทย ตามจังหวะที่ทำได้ค่ะ

การดูแลคนไข้ในอนาคตต้องเป็นไปแบบบูรณาการสหวิชาชีพ คำนึงถึง สังคมสิ่งแวดล้อม เราจึงมีบทความที่เขียนโดยหมอ หู คอ จมูก ที่ทำงานประสานกับทันตแพทย์เพื่อดูแลคนไข้กลุ่มปากแหว่ง เพดานโหว่ ว่าทำอย่างไรจะส่งต่อคนไข้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

และเราทำงานดักกระแสการอ่าน online ของท่านๆ โดยเราปรับโฉม online magazine ให้โดนใจและเป็นที่อ้างอิงได้มากขึ้น มี QR code กะเขาด้วย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากกูรู และพี่น้องทันตแพทย์ที่น่ารักทั้งหลาย บางท่านช่วยแนะนำประเด็น บางท่านช่วยเขียน บางท่านแนะนำคนให้เราไปสัมภาษณ์ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สวัสดีปีมะเมียค่ะ ขอสัญญาว่าจะทำดีที่สุด เพื่อท่านสมาชิกค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com