Column ประจำ
Sponsor

ศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ

โดย : ทันต มศว 2013

ศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ

 

เรียนรู้เมื่ออยู่นอกห้องสี่เหลี่ยม เครื่องมือ 7 ชิ้นของหมอโกมาตร ใครๆ หลายคนในคณะทันตแพทยศาสตร์ คง เคยได้ยินกันมาบ้าง และเครื่องมือนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้เรียนรู้ชุมชนในเมืองใหญ่ ที่อยู่รอบๆรั้วของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพื้นที่ที่ทำการสำรวจ คือ ชุมชนที่ติดกับคลองแสนแสบ แสนแสบจะแสบเท่าพวกเราหรือไม่ คงติดตามกันได้ในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ ที่บรรจุประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • Issue

??????????? thaidentalmag.com