Column ประจำ
Sponsor

ฉบับนี้เราชวนท่านผู้อ่านตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลฟันตั้งแต่แรกขึ้นของเด็กไทย ลองทำกันดูนะคะว่าท่านๆตอบคำถามได้มากน้อยเท่าไร เราเรียงคำถามตามความยากง่าย

อะไรที่มีผลสูงสุดในการที่ทำให้ฟันเด็กผุ ตั้งเเต่เริ่มมีซี่เเรก

 • นมหวาน
 • ไม่เเปรงฟันและไม่ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์
 • เเปรงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์
 
 

ท่านคิดอย่างไร ที่เราแนะนำให้เเปรงฟันให้เด็กเล็กๆโดยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ทั้งๆที่เด็กเล็กที่ยังไม่สามารถควบคุมการกลืนได้ดี

 • ไม่ควรทำอย่างยิ่งทุกกรณี เพราะ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดฟันตกกระสูงมาก
 • ควรใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ เพราะ ความเสี่ยงที่จะเกิดฟันตกกระเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของการเกิดฟันผุเเล้ว ยังไงฟันผุเสี่ยงมากกว่า
 
 

ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ท่านมักเทียบกับ

 • ถั่วเขียว
 • ถั่วลันเตา
 • เล็บนิ้วก้อยของเด็กคนนั้นๆ
 • ทำได้ทุกข้อ
 
 

ใครๆก็(หา)ว่า เด็กไทยเริ่มแปรงฟันช้า แถมยังถูกทิ้งให้แปรงฟันเองตั้งแต่เริ่มจับแปรงได้ ท่านทราบไหมว่าชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กจนเด็กอายุเท่าไร

 • 8 ปี
 • 7 ปี
 • 6 ปี
 • 5 ปี
 
 

จากการสำรวจของ ABAC Poll 2554 ผู้ปกครองไทยเริ่มเเปรงฟันให้ลูกเมื่อไหร่

 • เมื่อเด็กเริ่มมีฟันแท้ขึ้น (6 เดือน ตามคำแนะนำจากทันตแพทย์)
 • เมื่อเด็กเริ่มเดิน หรือตั้งไข่ (9 เดือนถึงขวบครึ่ง)
 • เมื่อเด็กเริ่มตักข้าวกินเอง หรือฟันขึ้นเต็มปาก (2ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง)
 
 

เด็กกินนมหวานทำให้มีฟันผุมากกว่ากินนมจืดประมาณกี่เท่า

 • 1 เท่า
 • 2 เท่า
 • 3 เท่า
 • 4 เท่า
 
 

นมแม่กับนมวัว ใครมีน้ำตาลมากกว่ากัน

 • นมแม่
 • นมวัว
 
 

อมนมเเม่หลับคาปากเเล้ว ฟันจะผุไหม

 • ไม่ผุ
 • ผุได้
 
 

เด็กไทยอายุ 3 ปี มีปัญหาโรคฟันผุในฟันน้ำนม กี่คน ในจำนวนเด็ก 10 คน

 • 5 คน
 • 4 คน
 • 6 คน
 • 7 คน
 
 

ท่านคิดว่าจำนวนฟันผุต่อคน เฉลี่ยคนละกี่ซี่

 • 2 ซี่
 • 3 ซี่
 • 4 ซี่
 • 5 ซี่

 
 

 • การสำรวจของ ABAC Poll ในปี 2554 พบว่าผู้ปกครองที่เคยแปรงฟันให้เด็ก ร้อยละ 28.9 เริ่มแปรงให้เมื่อเด็กมีฟันซี่แรกขึ้น (6 เดือน) ร้อยละ 52.6 เริ่มแปรงเมื่อเด็กเริ่มตั้งไข่ เดินหรือวิ่งได้ (9 เดือน-1 ขวบครึ่ง) ร้อยละ 18.5 เริ่มแปรงเมื่อเด็กตักข้าวกินเองได้หรือมีฟันขึ้นเต็มปาก (2-2 ขวบครึ่ง) นอกจากนี้ เด็กส่วนใหญ่แปรงฟันเฉพาะเวลาเช้าเพียง 1 ครั้ง และเด็กยังคงดูดนมขวดก่อนนอนแม้จะแปรงฟันแล้วถึงร้อยละ 44
 • ประมาณ 3 เท่า ref. Ismail 2001, ทรงธรรม 2545
 • นมแม่มีน้ำตาล 7% นมวัว 4%

 • นมแม่ก็ทำให้ผุได้ถ้าดูดผิดวิธี เช่นดูดคาปาก ดูดไม่เป็นเวลา ที่ฝรั่งเรียก Feed at will แต่ถ้าเทียบระหว่างนมแม่กับนมวัวที่เติมน้ำตาล นมแม่อาจเสี่ยงน้อยกว่า เพราะโอกาสดูดหลับคาเต้าน้อยกว่า และ “เต้า” นมแม่มี anatomy ที่เหมาะกับเด็ก คือนิ่มและเด็กดูดได้ลึก น้ำนมลงคอหอยไปเลย โอกาสที่นมจะค้างอยู่ในปากจึงน้อยกว่า เพราะ “เต้า” นมแม่ดีอย่างนี้ ในเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหว่ หมอเด็กจะกระตุ้นเต็มที่ให้แม่เลี้ยงด้วยนมจากเต้า เพราะเป็น obturator ตามธรรมชาตินั่นเอง
 • (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2550)
 • 3.3 ซี่ (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2550)
ท่านที่ ตอบได้ 8-10 ข้อ
ถือว่าท่านเป็นเทพด้านความรู้รอบตัวในการดูแลเด็กไทย แถมติดตามสถานการณ์โรคสม่ำเสมอ ถ้าเดาไม่ผิดท่านเป็นทันตแพทย์สำหรับเด็กใช่ไหมเอ่ย?
ท่านที่ตอบได้ 6-7 ข้อ
ถือว่าท่านเป็นทันตแพทย์สามัญประจำชาติ ที่สามารถกลั่นกรองและเก็บความรู้ตามที่ได้รับจากสถานศึกษาๆได้อย่างครบถ้วน
ท่านที่ตอบได้ 4-5 ข้อ
ท่านมีความรู้ใกล้เคียงกับคุณแม่รุ่นใหม่ เลยค่ะ น่าภูมิใจ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com