Column ประจำ
Sponsor

@Chair Side : I feel good

โดย : Thai Dental Magazine

พื้นที่อิสระสำหรับพี่น้องทันตแพทย์ ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ข้างเก้าอี้ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ บทสนทนากับคนไข้ที่ชอบจนไม่อาจลืม

ร่วมแชร์ความประทับใจ อารมณ์แบบ ‘feel good’ ที่เกิดขึ้นในการทำฟัน ให้พี่น้องผู้อ่านได้ชื่นชม บรรยายเป็นงานเขียนขนาดครึ่งหน้า A4 แล้วส่งมาที่ ThaiDentalMagazine@gmail.com

เจ้าของเรื่องราวที่ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ลงใน www.thaidentalmag.com จะได้สิทธิเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม ปี 2556 โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com