Column ประจำ
Sponsor

การเดินทางของชีวิต

โดย : นศ.ทพ.ศิรดา พิศุทธิ์พัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาพถ่ายโดย ทพ. เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล และ ธนาดุล เตชะอำนวยวิทย์
Tags : ทันตแพทย์ ธรรมศาสตร์ , ธรรมศาสตร์ , ชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ , ศิรดา พิศุทธิ์พัฒนา , ชุมชน ธรรมศาสตร์

ฉันมีความเชื่อว่า ชีวิตคนเราคือการเดินทาง ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเดินทางเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่เราถือกำเนิด เมื่อคราวที่ยังไร้เดียงสา เราอาจเริ่มจากการหัดเดินไปตามถนนที่ถูกกรุยทางรอไว้ เราใช้เวลาผ่านไปทีละวัน เดินเอื่อยเฉื่อยอย่างไร้จุดหมายไปพร้อม ๆ กับคนอีกหลายล้านคนบนโลก ทว่ายิ่งเดินมาไกลเท่าไร เรากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้น ฉันจึงเริ่มเฉลียวใจว่า ทำไมฉันจึงต้องเดินทางบนถนนสายนี้ ความหมายของการก้าวเดินแต่ละก้าวคืออะไร มันเป็นความว่างเปล่าที่กัดกินในใจอย่างถึงที่สุด ในนาทีที่เราย้อนมองกลับไปแล้วพบว่า เราเดินมาไกลโดยที่ไม่รู้ตัวเลย ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนของการเดินทาง การเป็นนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการค้นหาความหมายของการใช้ชีวิต

บนเส้นทางของการเป็น “นักศึกษา” ที่แห่งนี้สอนให้ฉันมองการเดินทางของชีวิตด้วยหัวใจแห่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราวิชาการ แต่ทุกย่างก้าวคือบทเรียนที่แสนสำคัญ เพียงแต่อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นและพิจารณามันได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง การเป็นนักศึกษาสอนให้ฉันรู้จักคิด ว่าแท้จริงแล้วการเดินทางที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางจะราบรื่นหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา การเดินทางที่ดีจึงเป็นแบบฝึกหัดที่ได้ฝึกฝนตนเองให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ให้ยึดติดหรือใส่อารมณ์เข้าไปในปัญหา รู้จักปล่อยวางเมื่อโลกนี้ไม่ได้ดั่งใจ สำหรับฉันการศึกษาจึงเป็นกระบวนการช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปของชีวิต มีหน้าที่ทำลายความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้ที่หยั่งลึกในใจ เพื่อให้เรามีเสรีภาพที่จะแสวงหาและเรียนรู้ นำไปสู่ปัญญาที่เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์

ทั้งนี้การเป็นนักศึกษาผู้มีเส้นทางที่จะประกอบวิชาชีพ “ทันตแพทย์” ทำให้ฉันได้มีโอกาสสัมผัสความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์ ได้เรียนรู้วิธีการมากมายในการพัฒนาศักยภาพที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก เหนือสิ่งอื่นใดฉันได้มองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล ได้เรียนรู้ที่จะรับฟังและพยายามทำความเข้าใจ ทำให้เรามองเห็นความเป็นคน มากกว่าจะเห็นเป็นฟันหนึ่งซี่ที่มาให้ซ่อม การถูกปลูกฝังให้มีทัศนคติต่อวิชาชีพในการเป็นมนุษย์ผู้บรรเทาความทุกข์มากกว่าเป็นหุ่นยนต์ทันตกรรม ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ทำ และการทำงานที่มีคุณค่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นสิ่งสำคัญของการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ จึงไม่ใช่การหาความรู้เพื่อเป็นหมอที่มีทักษะเก่งกาจ แต่เป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างมีเมตตาธรรม

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้จากการเป็นคน “ธรรมศาสตร์” คือ การมีจิตสำนึกทางการเมือง ซึ่งไม่จำเพาะว่าต้องเป็นการเคลื่อนไหวในเกมการเมืองระดับประเทศแต่เป็นจิตสำนึกต่อกระบวนการจัดการทางสังคม ให้มีความเป็นธรรม มีเหตุผล และอยู่ดีมีสุข ฉันคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้พบเพื่อนร่วมทางที่มีอุดมการณ์เดียวกันความเป็นธรรมศาสตร์ได้หล่อหลอมให้เราไม่เพิกเฉยต่อระบบการจัดการที่ไร้ระเบียบอันส่งผลกระทบต่อส่วนรวม สถานที่แห่งนี้เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมกันใช้พลังแห่งการสร้างสรรค์ของวัยหนุ่มสาว ความรู้สึกที่เป็นอิสระก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพทางความคิดที่เพียงพอจะรับผิดชอบต่อทุกการกระทำ ไม่ว่าผลลัพธ์จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่เราต่างได้โอกาสสำคัญในการเรียนรู้กระบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาความคิดให้มีความแยบยลยิ่งขึ้น และได้เห็นมิตรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเพื่อนร่วมทางที่ได้มอบความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่เพื่อลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ทำให้ฉันได้เข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนว่า เขาไม่ใช่แค่คนที่อยู่เคียงข้างหรือคอยช่วยเหลือในวันที่เราอ่อนแอ แต่ในยามที่เรากำลังจะออกตัวเพื่อโลดโผนโจนทะยานไปบนถนนอย่างสุดกำลัง เขาจะเป็นคนที่สนับสนุนและมอบความกล้าหาญให้เราวิ่งไปได้อย่างหมดกังวล

การเดินทางในชีวิตของแต่ละคนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไป แต่สำหรับฉันช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ได้มาอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่ เพียงคำถามเดียวที่ได้ถูกจุดประกายความคิดและประทับลงในใจ จนนำไปสู่ความพยายามที่จะค้นหาคำตอบ เพียงแค่นั้นโลกของฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com