Column ประจำ
Sponsor

ติดตามสถานการณ์เรื่องการเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

บทความโดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา อดีตผู้อำนวยการ รพร.ฉวาง และ รพ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัญหาความขาดแคลนและขาดขวัญกำลังใจของบุคลากรสาธารณสุข อาจเปรียบได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังของระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามใช้ “ยา” ขนานต่าง ๆ เพื่อเยียวยารักษา ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง และบางอย่างก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง ในขณะที่ “การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน” หรือที่เรียกกันว่า “พีฟอร์พี” (Pay for performance หรือ P4P) เป็นยาขนานหนึ่งที่มีการใช้ในวงการสุขภาพกันอย่างกว้างขวาง ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาหลายสิบปี ซึ่งถ้าคิดโดยสามัญสำนึก ก็เป็นเรื่องที่ดูจะตรงไปตรงมาว่าใครทำงานมากก็ควรได้เงินมาก... อ่านต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ

บทความจาก ใบตองแห้ง ‘หมอเจ็บ’ กับ รมต.หมอ

ที่มา: http://prachatai.com/journal/2013/03/45949

24 เมษายน 2556

ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่าย ชุมนุมขับไล่ รมต.สาธารณสุข ณ กระทรวงสาธารณสุข ช่วงบ่าย ผู้ชุมนุม ยื่นเรื่องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: https://www.box.com/s/8ff5uoqgwi7rvqayrjpl

18 เมษายน 2556

ตัวแทนทันตแพทย์จาก รพช.และเครือข่าย เข้าพบนายกทันตแพทยสภา ได้พบปะทำความเข้าใจในกรณีแถลงการณ์สนับสนุน P4P ของทันตแพทยสภา ร่วมกับองค์กรอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีการพูดคุยและทำความเข้าใจกัน

ที่มา: https://www.facebook.com/groups/ruraldent/?fref=ts

18 เมษายน 2556 “พี่ตอนยืนยันว่าทันตแพทยสภาเป็นสภาวิชาชีพที่เป็นกลางแน่นอน เรื่อง P4P เป็นเรื่องนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข...เรื่องแถลงการณ์สภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 9 เมย. ที่ผ่านมา พี่ตอนยืนยันว่าไม่ได้ร่วมแถลงการณ์แน่นอนเพราะอยู่ที่หาดใหญ่ ไม่ทราบเรื่องมาก่อน ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากเลขาแพทยสภาให้ร่วมลงชื่อและร่วมแถลงการณ์สนับสนุน P4P แต่ได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องสมาชิกมีความเห็นต่าง สำหรับแถลงการณ์ที่มีชื่อทันตแพทยสภาอยู่ด้วย ก็ไม่ได้มีการลงนามไว้ พี่ตอนได้โทรไปต่อว่าเลขาแพทยสภาแล้วว่าทำไมยังมีชื่อทันตแพทยสภาอยู่ ได้รับคำตอบว่าเอกสารทำไว้ก่อนแล้ว แก้ไม่ทัน”

11 เมษายน 2556

เครือข่ายทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร รวมรายชื่อ เพื่อสอบถามนายกทันตแพทยสภา ถึงความชัดเจนเรื่องแถลงการณ์สนับสนุน P4P กับเครือข่ายวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข

ที่มา: https://www.facebook.com/groups/ruraldent/?fref=ts

10 เมษายน 2556

แถลงการณ์ เภสัชชนบท ให้คงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย โดยปรับอัตราเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ เสนอให้นำระบบ P4P มาทดลองใช้แบบจ่ายเพิ่ม และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ที่มา: https://www.box.com/s/h0vqmiyxwz7qimp3q55n

9 เมษายน 2556

ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน ทันตภูธร ชุมนุมคัดค้าน P4P ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต พร้อมทั้งยื่นจดหมายถอดถอนรัฐมนตรี ที่พรรคเพื่อไทย

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/politics/196340

เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข แถลงการณ์สนับสนุน P4P ด้วยเหตุผล 8 ประการ พร้อมทั้งเสนอกระทวงสาธารณสุข เร่งทำความเข้าใจบุคลากร และสร้างเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้โดยง่าย(ในเอกสารแถลงการณ์Iไม่มีลายมือชื่อของ นายกทันตแพทยสภา และนายกสภาเภสัชกรรม)

ที่มา: http://www.thaihospital.org/board/index.php?PHPSESSID=c0c8297cda07b2019ef 32d604a22f568&topic=8853.0

6 เมษายน 2556

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อเท็จจริง กรณี P4P

ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=638773109482381&set=a.135975766428787 .21904.127034180656279&type=1&theater

1 เมษายน 2556

การจ่ายค่าตอบแทนระบบ P4P มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

31 มีนาคม 2556

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20130331/497999/ครม.รื้อระบบเหมาจ่ายค่าตอบแทนสธ.มีผล1เม.ย.html

29 มีนาคม 2556

กระทรวงสาธารณสุขประกาศแจ้งการจัดพื้นที่โรงพยาบาลประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในแบบใหม่

รายละเอียดโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ทั่วประเทศ

ที่มา: https://www.box.com/s/vxn6y2oyjw5bs8o4k8wq

ข่าวสรุป จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดพื้นที่ใหม่

ที่มา: http://www.healthfocus.in.th/content/2013/03/2640

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ

คาดการณ์ผลเสียของ P4P ในเพจ แพทย์ชนบท

26 มีนาคม 2556

แพทย์ชนบท ทันตภูธร ชุมนุมประท้วง ไม่เห็นด้วยในหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P

ที่มา: http://www.healthfocus.in.th/content/2013/03/2668 และ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632934650067029&set=pb.142436575783508.-2207520000.1366005932&type=3&theater

ข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงคือ ยกเลิกการจ่ายเงินแบบ P4P ใช้เกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแบบเดิม และ ขับไล่นาย ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ จากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์ชนบทให้เหตุผลในการค้าน เรื่อง ประเด็นความขัดแย้งในวิชาชีพ การเพิ่มภาระงานโดยไม่ จำเป็น ประเด็นการวัดคุณภาพงาน ประเด็นศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และอื่นๆ

25 มีนาคม 2556

สมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ชุมนุมให้กำลังใจรมต.สาธารณสุข สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P)

ที่มา: http://www.healthfocus.in.th/content/2013/03/2660

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ

ความเห็นของนักวิชาการต่อ P4P

13 มีนาคม 2556

ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขมีมติเห็นชอบทบทวนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

ที่มา: http://www.healthfocus.in.th/content/2013/03/2555

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ

ค่าตอบแทน ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จาก

  • เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
  • เงินเพิ่มเติมพิเศษ (พตศ)
  • (ในกรณีไม่ทำคลินิกเอกชนนอกเวลาราชการ) เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
  • เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (ได้มาก น้อย ขึ้นกับความทุรกันดารและเสี่ยงภัย ของพื้นที่ปฏิบัติงาน และอายุงาน)
  • (เริ่ม 1 เมษายน 2556) เงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (หรือ P4P)

มติดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสองเรื่อง คือ

  • เกิดการกำหนดเกณฑ์ความทุรกันดารใหม่ โรงพยาบาลหลายแห่งถูกปรับนิยามจากการเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่กันดาร มาเป็นโรงพยาบาลในเขตเมือง ทำให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายน้อยลง ขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่ง ยังเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่กันดารเช่นเดิม และได้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเท่าเดิม (ประกาศเกณฑ์ความทุรกันดารใหม่ และกำหนดว่าพื้นที่อำเภอไหนมีความกันดารมากน้อยเพียงใด เมื่อ 29 มีนาคม 2556 ที่มา: https://www.box.com/s/vxn6y2oyjw5bs8o4k8wq)
  • มีการจ่ายค่าตอบแทนระบบใหม่เพิ่มเติม เรียกว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P) จ่ายให้บุคลากรสาธารณสุขในหลากหลายกลุ่มวิชาชีพ เจตนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ รายละเอียดตามคู่มือ: http://www.healthfocus.in.th/sites/default/files/files_upload/ 13payforperformance-p4p.pdf

บทความที่มีผู้อ่านมากที่สุด

??????????? thaidentalmag.com