Column ประจำ
Sponsor

Paper bag ตอน ความเข้าใจเรื่อง(การจ่าย)ภาษี

โดย : ทพ.กิตติชัช มงคลศิวะ

ชื่อคอลัมน์ Paper bag ซึ่งหมายถึงกระเป๋าสตางค์ ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินและการเงินของคุณ
ครั้งแรกสุดที่ผมได้โจทย์จาก บ.ก. เกี่ยวกับเรื่องที่ทันตแพทย์จบใหม่สนใจ ผมเริ่มจากการพุดคุยกับเพื่อน พี่ และน้องทันตแพทย์ที่รู้จักกัน คำตอบของทันตแพทย์ส่วนหนึ่ง ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินของตนเอง จนบางคนใช้คำพูดว่า “อยากมี financial freedom” เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนในช่วงวัยที่ต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ กับความมั่นคงของชีวิตตนเองในอนาคต อาจจะมีบางคนที่ยังคงมีคำถามว่า “แล้วเรื่องอุดมการณ์หละ หายไปไหนจากทันตแพทย์ปัจจุบัน” ลองค่อยๆ อ่านและติดตามกันในเล่มต่อๆ ไปนะครับว่า การเงินจะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์หรือไม่ และถ้าเกี่ยวจะเกี่ยว
เคยได้ยินว่าคนเราจะแบ่งชีวิตออกเป็นช่วงละ 7 ปีกันหรือไม่ครับ ช่วง 7 ปีที่ 4 คือ อายุ 21-28 ปี เป็นช่วงของการแสวงหา แสวงหาสิ่งที่ตนเองสนใจ แสวงหาคุณค่าในตัวเอง หรือแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเงินทอง ซึ่งเป็นของสำคัญในโลกทุนนิยม เนื่องจากทันตแพทย์จบใหม่อาจจะงงเกี่ยวกับการจ่ายภาษี บางท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ อาจจะยังสับสนเกี่ยวกับการจ่ายภาษีอยู่บ้าง และใกล้กำหนดการจ่ายภาษีเข้ามาทุกที จึงเริ่มคอลัมน์ด้วยบทความเกี่ยวกับภาษี
ทำไมเราต้องจ่ายภาษี?
 
 
ลองย้อนกลับไปเวลาที่เราเรียนสิครับ จำเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเรียนได้หรือไม่ครับ ภาษีส่วนหนึ่งก็ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของพวกเรา จำครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้หรือไม่ครับ เงินภาษีก็เป็นการตอบแทนน้ำพักน้ำแรงของท่านเหล่านั้นที่ทุ่มเทให้กับพวกเราที่เริ่มจากการที่ไม่เป็นอะไรเลย ได้มามีอาชีพที่มีเกียรติอย่างในปัจจุบัน เพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้เราควรจะจ่ายภาษี อย่าไปคิดว่าปลายทางเงินภาษีของเราจะไปอยู่ที่ใคร แต่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รับประโยชน์จากภาษีของคนอื่น และตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยให้คนอื่นได้รับประโยชน์อย่างที่เราเคยได้รับมัน
การจ่ายภาษียุ่งยากแค่ไหน?
 
 
จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับ ผมขออธิบายอย่างนี้ นะครับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสียภาษีของทันตแพทย์ คือ ภงด. ๙๐ (คือภาษีปลายปี ซึ่งกำหนดยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี) และ ภงด.๙๔ (คือภาษีกลางปี ซึ่งกำหนดยื่นภายใน 30 กันยายนของทุกปี)
กรณีที่เป็นทันตแพทย์ทำงานและมีรายได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือทำงานในสถานที่ ราชการเพียงอย่างเดียว จะยื่นภาษีปลายปี (ภงด.๙๐) เพียงครั้งเดียว คือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี
แต่ในกรณีอื่นๆ เช่น ทันตแพทย์ได้รับรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากรายรับที่มาจากราชการ ทันตแพทย์ในคลินิกเอกชน หรือเจ้าของคลินิก จะยื่นภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ แบบกลางปี (ภงด.๙๔) และปลายปี (ภงด.๙๐) โดยการคำนวณแบบกลางปี (ภงด.๙๔) จะคำนวณรายรับของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนในแต่ละปี ส่วนแบบปลายปี (ภงด.๙๐) ให้คำนวณรายรับทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคม แล้วหักส่วนที่จ่ายกลางปี (ภงด.๙๔) ไปแล้ว ก็จะเป็นส่วนที่เหลือที่จะต้องจ่ายปลายปี โดยแนวทางการเสียภาษีจากการประกอบวิชาชีพมีคร่าวๆ ดังนี้
1.
ถ้าเป็นทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะ การจ้างแรงงาน ในฐานะพนักงานประจำ ทั้งเงินเดือนหรือเงินพิเศษ ให้ประเมินตามมาตรา 40 (1)
 
2.
ถ้าเป็นทันตแพทย์พิเศษในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน หากมีข้อตกลงรับค่าตอบแทนขั้นต่ำเป็นรายเดือน หรือรายรับอื่นใดก็ตาม และจ่ายเพิ่มพิเศษโดยไม่ผูกพันเป็นทันตแพทย์ประจำที่ต้องหักเงินสมทบกองทุนประกัน สังคม ให้ประเมินตามมาตรา 40 (2)
 
3.
ถ้าเปิดคลินิกส่วนตัว หรือทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อรักษาผู้ป่วยเป็นการส่วนตัวนอกเวลาปกติ โดยมีข้อตกลงแบ่งเงิน ที่ได้รับจากผู้ป่วยให้แก่สถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรักษาผู้ป่วยที่นำมารักษาในสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเป็นครั้งคราว ให้ประเมินตามมาตรา 40 (6) โดยเงินได้ตามมาตรา 40 (6) จะหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 60 (ค่าตอบแทนที่มีลักษณะไม่แน่นอน คิดตามความยากง่ายของงานและจำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษา และแพทย์เป็นผู้กำหนดเอง) ส่วนทันตแพทย์ที่ทำงานในสภาพเป็นลูกจ้าง หรือรับทำงานให้คนอื่นที่คิดค่าตอบแทนแน่นอน เงินได้พึงประเมินจะอยู่ในมาตรา 40 (1) หรือ (2) ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 40 แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
 
 
การยื่นจ่ายสามารถยื่นได้ทาง Internet ซึ่งสะดวกสบายมาก โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และสามารถดำเนินตามขั้นตอนได้เลย
ทำอย่างไรถึงจะจ่ายภาษีน้อย?
 
 
เรื่องนี้ส่วนหนึ่งได้มีรายละเอียดอยู่บ้างในแบบฟอร์ม ภงด.๙๐ และ ภงด.๙๔ แต่ที่น่าสนใจคือการลงทุนในลักษณะของ LTF หรือ RMF การลงทุนในลักษณะ LTF หรือ RMF คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร จะช่วยลดหย่อนภาษีของคุณได้แค่ไหน ความเสี่ยงของการลงทุนมีมากน้อยเพียงไร ติดตามอ่านในฉบับหน้า ที่จะพาคุณและผมไปรู้จักกับโลกต่างๆ ที่มีเงินเป็นผู้พาไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com