Column ประจำ
Sponsor

การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

โดย : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
Tags : อบรม , ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของ , บุคคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานของบุคคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโลตัส 1-4 ในงานประชุมวิชาการประจำปีของทันตแพทยสมาคมฯจัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมประกอบด้วย

  1. ฝึกอบรมการช่วยชีวิตทั้งในผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 1-12 ปี และในทารกอายุ หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี โดยใช้หุ่นหนึ่งตัวต่อผู้รับการอบรมสามคน
  2. การฝึกใช้เครื่อง AED หนึ่งชุดต่อผู้รับการอบรมสามคม
  3. การฝึกการช่วยผู้หมดสติ การกำจัด foreign body และ การทำ Heimlich maneuver
  4. การอบรมมี 3 วัน 6 รอบ อบรมรอบละ 30 คน ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อรอบ
    รอบเช้า 8.30-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.30 น.โดยประมาณ
  5. ผู้สนใจต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และจะได้รับเอกสารเบื้องต้นให้ไปศึกษาก่อน
  6. เมื่ออบรมเสร็จจะมีการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติในหุ่นและสอบการใช้เครื่อง AED 

ผู้ที่ผ่านการสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม  จะต้องลงทะเบียนคู่กับการลงทะเบียนเข้าประชุมกลางปีของทันตแพทยสมาคม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับสมาชิกทันตแพทยสมาคมฯท่านละ 1,000 บาท และ 2,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก โดยไม่สามารถลงทะเบียนแยกเฉพาะการอบรมนี้ได้

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com