Column ประจำ
Sponsor

Polishing System

โดย : ผศ.ทญ.ดร. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ, ทญ.เพราะพริ้ม สืบสวัสดิ์พัฒนา, ทญ. พีรภรณ์ วนาภิรมย์
Tags : polishing resin composite , polishing , ขัดคอมโพสิต , resin composite , ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ , เพราะพริ้ม สืบสวัสดิ์พัฒนา , พีรภรณ์ วนาภิรมย์

การขัดวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้วัสดุบูรณะมีความสวยงาม เนื่องจากขั้นตอนที่ทำให้การส่องผ่านและการสะท้อนของแสงมีความเป็นธรรมชาติที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันด้วย วัสดุสีเหมือนฟันโดยเฉพาะกลุ่มเรซิน คอมโพสิตที่ได้รับการขัดให้เรียบเงาจะช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์บนผิววัสดุบูรณะได้

ขั้นตอนการขัดแต่งประกอบด้วยขั้นตอน finishing และ polishing ขั้นตอนการ finishing จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ได้รูปร่างและขอบเขตที่ถูกต้องของวัสดุบูรณะ ในขณะที่ขั้นตอน polishing จะเป็นขั้นตอนการขัดให้เรียบเงาและทำให้รูปร่างลักษณะที่ได้จากการ finishing คงสภาพอยู่ได้

ขั้นตอนการ finishing นั้นจะทำได้โดยการใช้ finishing diamond bur หรือ tungsten carbide bur เนื่องจากปัจจุบันวัสดุเรซิน คอมโพสิตส่วนใหญ่จะเป็น microhybrid หรือ nanohybrid หรือ nanofill ซึ่งจะมีปริมาณสารอัดแทรกมากกว่าวัสดุชนิด microfill การใช้ white stone จะไม่สามารถทำให้ผิววัสดุเหล่านี้เรียบได้เนื่องจาก white stone ไม่มีความแข็งพอ ดังนั้น white stone จึงใช้ finishing glass ionomer ได้เท่านั้น ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการ finishing เรซิน คอมโพสิต แต่หากมีการขัดด้วย diamond finishing bur แล้ว จะตามด้วย white stone ก็จะได้ผิวที่เรียบดีขึ้น(1)

งานวิจัยระบุว่าผิวเรซิน คอมโพสิตที่ได้รับการแต่งด้วย tungsten carbide bur หรือ finishing diamond bur จะให้ความเรียบไม่ต่างกัน ดังนั้นจะเลือกใช้ tungsten carbide bur หรือ finishing diamond bur อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้(2)

หลังจากทำการ finishing ด้วย finishing bur แล้ว จะต้องมีการ polishing ให้เรียบเงา โดยใช้ polishing system ซึ่งมีมากมายในท้องตลาด ทันตแพทย์มักจะมีคำถามว่า ควรเลือกใช้ system ไหนที่จะให้ความเงางามสูงสุด และ ทำงานได้รวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หลักการในการขัดให้ขึ้นเงานั้นจะต้องใช้เวลาเสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะใช้ระบบใดในการ polishing ก็จะต้องใช้เวลาขัดให้นานพอจึงจะได้ผิวที่เงางาม ในปัจจุบันมี polishing system ให้เลือกหลากหลาย การจะเลือกใช้ system ใด ควรมีหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสมของงานที่จะทำ ปัจจุบัน polishing system แบ่งออกเป็น

งานวิจัยระบุว่า ผิวที่ได้จากการขัดโดยใช้ระบบ disc ที่มีหลาย step นั้นให้ผิวเรียบเงาสูงสุด สำหรับกลุ่มหัวขัดยางนั้น ความเรียบเงาที่ได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องใช้ finishing bur แต่งให้เรียบก่อนเสมอ ผิวเรียบเงาที่ได้สูงสุดเกิดจากการใช้ หัวขัดร่วมกับครีมขัด หรือ polishing paste แม้ว่าบางระบบจะมีหัวขัดเงาที่เรียบ (diamond polishing) เช่น PoGo แต่ผิวเรียบเงาที่สุดเกิดจากการใช้ polishing paste ที่มีความละเอียดมากที่สุดนั่นเอง ซึ่ง polishing paste ในบางระบบให้ความละเอียดถึง 0.5 ไมครอน นอกจากนี้ บางงานวิจัยยังเเนะนำให้ใช้ unfill resin เช่น Biscover ในการเคลือบผิวเพื่อให้เกิดความเรียบสูงสุดด้วย ทั้งนี้ผิวที่จะเกิดความเงางามนั้นควรขัดด้วยความละเอียด น้อยกว่า 3 ไมครอน(3,4)

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนการขัดแต่งวัสดุสีเหมือนฟันจะต้องประกอบด้วยการเป็น finishing ก่อน หากเป็นเรซิน คอมโพสิต หัวขัด finishing เช่น tungsten carbide bur หรือ superfine diamond bur จะมีความจำเป็นมาก หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการขัดให้เรียบเงา หากใช้ระบบ disc เพียงอย่างเดียวเรียงตามลำดับทุกสีผิวที่ได้จะเงากว่าระบบหัวขัดยาง แต่หากใช้ครีมขัด หรือ polishing paste ร่วมกับหัวขัดยาง ผิวที่ได้จะเรียบเงาไม่ต่างจากการใช้ disc ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากต้องการความสวยงามสูงสุด ระบบ polishing paste ยังมีความจำเป็นอยู่ เนื่องจากเรซิน คอมโพสิต ในปัจจุบันมีความแข็งผิวสูงขึ้น การ polishing จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผิวเรซินคอมโพสิตที่จะขัดด้วย เนื่องจากคุณภาพผิวที่ได้จากการขัดขึ้นกับการเลือกใช้ชุดขัดที่เหมาะสมด้วย(5) การขัดแต่งให้เกิดความสวยงามสูงสุดจะต้องเรียงลำดับจากหยาบไปละเอียดไม่ข้ามลำดับ และใช้เวลาในการขัด และการใช้ polishing paste ที่มีความละเอียดมากก็จะทำให้ได้ผิวที่เรียบเงามากขึ้น หลักการนี้ใช้ได้กับการขัดวัสดุ เซรามิกด้วย

เอกสารอ้างอิง

  • R R Kaminedi, N V Penumatsa, T Priya, K Baroudi The influence of finishing/polishing time and cooling system on surface roughness and microhardness of two different types of composite resin restorations. J Int Soc Prev Community Dent. 2014 Dec;4(Suppl 2):S99-S104.
  • Ferraris F, Conti A Superficial roughness on composite surface, composite-enamel and composite-dentin junctions after different finishing and polishing procedures. Part II: roughness with diamond finishing and differences between enamel composite vs body composite. Int J Esthet Dent. 2014 Summer;9(2):184-204
  • Attar N The effect of finishing and polishing procedures on the surface roughness of composite resin materials. J Contemp Dent Pract. 2007 Jan 1;8(1):27-35.
  • R Rai, R Gupta .In vitro evaluation of the effect of two finishing and polishing systems on four esthetic restorative materials. J Conserv Dent. 2013 Nov;16(6):564-7.
  • Ergücü Z1, Türkün LS. Surface roughness of novel resin composites polished with one-step systems Oper Dent. 2007 Mar-Apr;32(2):185-92.

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com