Column ประจำ
Sponsor

Dentist at Another side of the world!!!

โดย : อ.สุชิต คณบดีจุฬา และอ.ปริม

ก่อนการประชุม International ปลายปี แมกกาซีนของเราขอเริ่มการ Go inter ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับระบบการทำฟันของอเมริกาจากทญ.มิตธิดา รักษานาเวศ(พี่เอ) ที่ทำงานเป็นทันตแพทย์จัดฟันที่รัฐอริโซน่า อเมริกาค่ะ พี่เอจบการศึกษาจากจุฬารุ่นก่อนใช้ทุน ไปศึกษาต่อที่อเมริกาและตัดสินใจใช้ชีวิตทันตแพทย์จัดฟันที่นั่น ช่วงกลางปีนี้พี่เอกลับมาเยี่ยมบ้าน ทีมงานจึงได้โอกาสสนทนาและนำข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานของทันตแพทย์อีกด้านหนึ่งของโลก มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ

ชีวิตจริงนี่คล้ายคลึงกับที่เราเห็นผ่านในภาพยนตร์ไหมคะ อเมริกันชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพช่องปากในภาพรวม ค่อนข้างมาก และใส่ใจกับรอยยิ้ม ความงาม และแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันกันเป็นค่านิยม

จริงค่ะ คนอเมริกันให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพและการบดเคี้ยว หลายครอบครัวยอมรับภาระทางการเงินเพื่อให้ลูกได้รับการจัดฟัน

เขามีประกันสุขภาพที่รวมสุขภาพช่องปากกันไหมคะ

บริษัทขนาดใหญ่มักให้ลูกจ้างเลือกทำประกันทันตสุขภาพช่องปาก 1 อย่างจาก 1-2 แบบ แต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมักไม่มีประกันทันตสุขภาพ

สถิติการทำฟันของคนอเมริกัน ปีละกี่ครั้ง เขาใส่ใจในการรักษามากน้อยแค่ไหน

คนที่มีการศึกษาดี ฐานะปานกลางและฐานะดีมักทำฟันปีละ 2 ครั้ง การทำฟันลดลงตามเศรษฐานะ การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคนไข้ก็ขึ้นกับ Dental IQ ของคนไข้ และความสามารถของทันตแพทย์ในการอธิบายความจำเป็นและขั้นตอนในการรักษา และนอกจากนี้ก็ขึ้นกับความครอบคลุมของระบบประกันที่เขามี

หากเด็กคนหนึ่งจะเรียนทันตแพทย์ เขาต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง

จบมัธยมปลายและจบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นเคมี ชีววิทยา(4 ปี) แต่หากเด็กคนนั้นเก่งมาก อาจใช้เวลาเพียง 3 ปีหลังจบมัธยมและเข้าโรงเรียนทันตแพทย์ได้เลย โดยไม่ต้องจบปริญญาตรีก่อน การเรียนในโรงเรียนทันตแพทย์จะเรียนทั้งหมด 4 ปี

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเป็นทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยรัฐเท่าไร เอกชนเท่าไร? และเขาจ่ายคืนกันอย่างไร

ค่าเล่าเรียนขึ้นกับว่านักเรียนใช้จ่ายกับการเรียนปริญญาตรีไปเท่าไร ตั้งแต่ฟรี(เพราะได้ทุน)จนถึง300,000 ดอลล่าร์ในระดับปริญญาตรี การเรียนในโรงเรียนทันตแพทย์ที่ใช้จ่ายสูงเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย(เอกชน) จะใช้ค่าใช้จ่าย 100,000 ดอลล่าร์ต่อปี (ค่าเทอม 72,000 ดอลล่าร์) รองมาได้แก่มหาวิทยาลัยเอกชน เช่น NYU นิวยอร์ก เพนซิเวเนีย บอสตัน ทัฟท์ ส่วนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ค่าเล่าเรียนไม่สูงนัก จะตกประมาณ 17,000 ดอลล่าร์ต่อปี

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สูงดังปัจจุบัน นักเรียนส่วนหนึ่งต้องกู้เงินเรียน และการจ่ายเงินคืนเป็นภาระมากกับทันตแพทย์จบใหม่ๆ พี่เชื่อว่าหลายโรงเรียนกังวลกับความสามารถในการหาเงินมากกว่าคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งน่าเป็นกังวล การจ่ายเงินคืนกองทุนการศึกษานั้น หากรับราชการหรือทำงานที่ภาคการศึกษา ก็มักจะมีความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อให้สามารถจ่ายคืนเงินที่กู้ยืมเรียนได้ อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนทั้งรัฐและส่วนการศึกษาน้อยกว่าเอกชน พี่เชื่อว่าปัจจุบันมีทันตแพทย์เกินความต้องการของคนอเมริกา

อเมริกันชนน่าจะร้องเรียนกันมากกว่าไทย ทันตแพทย์อเมริกันแก้ปัญหานี้กันอย่างไร

ทันตแพทย์ส่วนมากซื้อประกันการร้องเรียน(ถึงแม้หลายรัฐไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฏหมาย) ค่าเบี้ยประกันสำหรับพี่ (ทันตแพทย์จัดฟัน ในอริโซน่า) อยู่ที่ปีละ 2,000-3,000 ดอลล่าร์ต่อปี หากเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ค่าเบี้ยประกันจะยิ่งแพงกว่าสาขาอื่นเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง

ส่วนจัดฟันที่พี่เอทำ เขาร้องเรียนกันเรื่องอะไรบ้างคะ

การร้องเรียนที่หมอจัดฟันที่นี่โดนกันบ่อยๆคือ เรื่องการเกิดโรคปริทันต์หลังการจัดฟัน รากละลาย Decalcification ที่รุนแรง โรคระบบการบดเคี้ยว ส่วนมากเกิดจากความล้มเหลวในการให้ข้อมูลคนไข้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรักษา ความคาดหวังในการรักษา

ความทับซ้อนของการรักษาระหว่าง GP กับเฉพาะทาง เช่น การจัดฟัน ทันตแพทย์ GP ทำได้มากน้อยแค่ไหน เห็นทันตแพทย์อเมริกามาเปิดสอนทั้งเรื่องรากเทียม ทั้งเรื่องจัดฟันด้วยเครื่องมือต่างๆกันเป็นระยะๆ ในประเทศเขาเอง คนจะทำรากเทียมได้ คนจะจัดฟันได้ต้องผ่านการสอบอะไรไหม คนไข้ถามเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะ

เช่นเดียวกับประเทศไทย ทันตแพทย์ GP สามารถจัดฟันและปัก implant ได้ แต่ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเฉพาะทางได้ คนไข้ที่มีการศึกษาส่วนมากจะแยกแยะความแตกต่างระหว่าง GP และ หมอจัดฟันได้ และที่อเมริกาเองก็มีการจัดฟันโดย GP ไม่น้อยเลยค่ะ มีการจัดฟันด้วยระบบ Invisilign ที่เน้นให้ GP สามารถทำได้

ทันตแพทย์จบจากต่างประเทศเข้ามาสอบเพื่อเป็นทันตแพทย์ในอเมริกา จะต้องผ่านการสอบอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ

แต่ละรัฐมีกฎระเบียบของตนเอง ทันตแพทย์ที่จะทำงานที่นี่ทุกคน ต้องผ่านการสอบบอร์ดภาค 1 และ 2 หลังจากนั้นต้องผ่านการสอบของบอร์ดแต่ละรัฐแล้วแต่กฎหมายระบุ การขึ้นทะเบียนทันตแพทย์ที่จบมาแตกต่างกันแล้วแต่รัฐ บางรัฐกำหนดให้ต้องเรียนโรงเรียนในอเมริกาเพิ่มอย่างน้อย 2 ปีก่อนสอบบอร์ด

ที่อเมริกา คลินิกส่วนมากเปิดกันยังไงคะ และลักษณะคลินิกเป็นแบบ Solo practice หรือ Group practice แบบไหนมากกว่ากันคะ (ที่มีทันตแพทย์หลายสาขามาทำงานด้วยกันคะ)

ส่วนมากทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาเดียวกันเปิดคลินิกร่วมกัน การเปิดคลินิกเดียวรวมหลายสาขาเฉพาะทางมีไม่มาก โดยเจ้าของคลินิกมักเป็นในรูปบริษัท

จำเป็นไหมที่เจ้าของคลินิกต้องเป็นทันตแพทย์ ทันตแพทย์คนนึงเป็นเจ้าของได้กี่คลินิกคะ

บางรัฐอนุญาตให้คนไม่ใช่ทันตแพทย์เป็นเจ้าของคลินิกได้ ร้านที่เจ้าของร้านไม่ใช่ทันตแพทย์มักจะเป็นคลินิกที่ค่ารักษาไม่แพงและมีปริมาณคนไข้มาก

มาตรการด้านการทำไร้เชื้อเขาเป็นอย่างไร การตรวจคลินิกประจำปีเขามาตรวจอะไรกันบ้างคะ มาตรการด้านการกำจัดของเสีย waste disposal เขาทำกันอย่างไร

CDC (ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ)มีแนวทางปฏิบัติเพื่อระบบไร้เชื้อในคลินิกทันตกรรม และมีศูนย์อาชีวอนามัย (OSHA) มีแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของคนทำงานในคลินิก ซึ่งประเด็นเหล่านี้หากมีการละเมิดทันตแพทย์อาจจะถูกปรับแพงๆ และอาจโดนยึดใบประกอบโรคศิลป์ได้ เรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อและขยะมีคมนั้น ที่นี่จะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะติดเชื้อให้เทศบาล การตรวจประเมินการทำไร้เชื้อโดยการเพาะเชื้อทุกสัปดาห์เป็นข้อแนะนำจาก CDC เช่นเดียวกับการประเมินรังสีรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่

ความยุ่งยากในการส่งเบิกค่าทำฟัน เมื่อต้องให้การรักษาคนไข้ประกันนี่ยุ่งยากขนาดไหน และแก้ไขกันยังไง

การกรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งเบิกประกันในคลินิกขนาดใหญ่ค่อนข้างซับซ้อน และส่วนมากคลินิกจะจ้างพนักงานเพื่อการนี้โดยตรง การที่จะเบิกประกันได้นั้นมีรายละเอียดคนกรอกข้อมูลต้องมีความชำนาญและต้องไปฝึกหัดเพื่อกรอกข้อมูลได้ (ประกันสังคมของไทยเรา ง่ายกว่าเขามากๆเลย) อย่างไรก็ตามการเบิกประกันด้านทันตกรรมในตอนนี้ยังง่ายกว่าของทางการแพทย์มากอยู่

คนจะมาเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เขาต้องมีมาตรฐานอะไรกันบ้าง

แต่ละรัฐมีกฎหมายแตกต่างกัน ที่อริโซน่าผู้ช่วยต้องผ่านการสอบด้านการเอกซเรย์ การเป็นผู้ช่วยที่อริโซน่าไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนผู้ช่วย แต่ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ พี่ฝึกผู้ช่วยเอง และจ้างผู้ช่วยหลายคนการศึกษาผ่านวิทยาลัยชุมชน การช่วยบางประเภทต้องผ่านการฝึกฝนและต้องได้ใบประกาศจึงจะช่วยได้เช่น ช่วยขัดฟัน ช่วยแต่งวัสดุอุดฟัน ผู้ช่วยสามารถช่วยได้เมื่อเราสอน แต่ไม่สามารถถ่ายเอกซเรย์หรือช่วยขัดฟันได้หากไม่ผ่านการสอบค่ะ

อเมริกาเป็นประเทศใหญ่โตดังนั้นคำถามคำตอบของเราเป็นเพียงส่วนเสี้ยวของระบบ แต่ก็คิดว่าพอให้เราๆทราบว่าที่นั่นเขาทำยังไงกัน และเมื่อใดมีโอกาสได้พบกัลยาณมิตรจากต่างแดน เมื่อนั้นก็จะมีบทความ Go inter ฝากท่านผู้อ่าน ให้สมกับความเป็นทันตแพทยสมาคมของเราค่ะ(ทันตแพทย์ช่างสมาคมไงคะ) สำหรับฉบับนี้ต้องขอขอบคุณ อ.สุชิต คณบดีจุฬา และอ.ปริมที่ช่วยติดต่อประสาน พร้อมช่วยอ่านช่วยแนะนำบก. ในการเขียนบทความนี้นะคะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com