ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes เนื้อหาภายในเล่ม

Infection Control in Dental Health Care

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงระยะเวลาปี 1980s สมาคมทันตแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกา [American Dental Association (ADA)] ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม และได้จัดทำโครงการณ์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มแนวทางในการป้องกันและให้คำแนะนำการควบคุมการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางทันตแพทย์และการดูแลสถานให้บริการทางทันตกรรม

แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานบำบัดโรคปริทันต์

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

แผ่นฟิล์มออกฤทธิ์นานรักษาโรคปริทันต์ชิ้นนี้เกิดขึ้นจากโจทย์วิจัยที่ทันตแพทย์นพดล เจือเจริญวสุชัยค้นคว้าและพบจากการปฏิบัติงานทางคลินิก คุณหมอพบว่าคนไข้ปริทันต์อักเสบถ้าได้รับยาต้านจุลชีพร่วมกับการขูดหินปูนและเกลารากฟันจะตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่าการขูดหินปูนและเกลารากฟันเพียงอย่างเดียว และอัตราการกลับเป็นซ้ำก็ลดลงด้วย

การบูรณะช่องปากด้วยสิ่งประดิษฐ์ ในผู้ป่วยเนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

สำหรับผู้ปวยเนื้องอกบริเวณศีรษะและคอแล้ว งานทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นสายงานที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งในระหว่างการรักษาโรคและเมื่อหายจากโรคแล้ว การมีฟันมีความหมายมากกับชีวิตซึ่งรวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อภาวะจิตสังคม

อาจารย์ชีระ ศุษิลวรณ์ ผู้นำแห่งวงการทันตแพทย์ภาคใต้

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

อาจารย์หมอชีระ สำเร็จการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2500 ได้รับประกาศนียบัตรทางศัลยกรรมช่องปากจาก Eastman Dental Hospital, University of London พ.ศ. 2505 และได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข) จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516 อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมบุกเบิกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เบื้องหลังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “ค่ายทันตแพทย์น้องใหม่” Post Camp Syndrome

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

ทุกปีจะมีน้องทันตแพทย์รุ่นใหม่จบการศึกษาและก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง บางคนก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด บางคนก็โลดแล่นต่อในวงการการศึกษาโดยการทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ บางคนก็ก้าวสู่โลกของทันตแพทย์เอกชน นี่ยังไม่นับว่าระยะหลังๆ มีน้องบางคนหันเหไปเป็นคนในวงการบันเทิงอีกต่างหาก

Dent Adirek ตอน พิชิตเอเวอเรสต์

library_booksIssues 39 : Aug 2016 event10 พ.ค. 2561

ช่วงเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยร่วมยินดีกับ ‘หมออีม” เธอเป็นตัวแทนหญิงไทยและทันตแพทย์ไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ เราจึงถือโอกาสพาเธอมาโลดแล่นในแมกกาซีนให้พี่น้องทันตแพทย์ไทยรู้จักเพิ่มขึ้นค่ะ