ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes วิชาการอ่านสบาย

Papoose board เลือกอย่างไรจึงจะเหมาะสม

person event10 พ.ค. 2561

ก่อนที่จะกล่าวถึง Papoose board (PB) ในทางทันตกรรม ขอกล่าวถึง PB ในมิติอื่นๆพอสังเขป ให้ทันตแพทย์ได้รับทราบ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้ประดับสติปัญญาดังนี้

ประวัติของ PB

จากการสืบค้นพบว่า มีการใช้กันอยู่ก่อนแล้วในหมู่ชาวอินเดียนแดงที่เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ Papoose แปลว่า ทารกอินเดียนแดง ส่วนอินเดียนแดงคนใดเป็นคนต้นคิดขึ้นมาใช้เป็นคนแรกไม่มีการบันทึกไว้

Papoose board ในทางทันตกรรม

ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนแรกที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ จุดมุ่งหมายในการนำมาใช้คือ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวได้น้อยที่สุด ส่วนมากนำมาใช้กับ

  • - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว ป้องกันกระดูกที่หักจากอุบัติเหตุอาจทำอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญได้
  • - ผู้ป่วยที่ไม่ร่วมมือ ต้องเจาะเลือด เย็บแผล ตัดไหมและทำหัตถการอื่นๆ
  • - ผู้ป่วยที่ไม่ร่วมมือในการรักษาทางทันตกรรม มักพบมากในเด็กเล็กและเด็กพิเศษ ผู้ป่วยดมยาสลบ หรือ Sedation

2.1 ลักษณะของ PB ที่ดีควรประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นแผ่นไม้หรือพลาสติกให้ผู้ป่วยนอน ถ้าจำเป็นต้องใช้ยกขนย้ายผู้ป่วยด้วยก็ต้องแข็งแรงพอ (ดูรูปที่ 2) ส่วนศีรษะผู้ป่วยต้องมีที่ยึดไม่ให้ขยับส่วนที่ยึดตัวมักมี 3 ระดับ คือ ระดับหัวไหล่-อก ระดับท้อง-ปลายมือและระดับเข่า-หน้าแข้ง

2.2 ขนาดของ PB โดยทั่วไปจะมี 4 ขนาด โดยพิจารณาเลือกใช้ตามอายุและขนาดตัวของ ผู้ป่วยประกอบกัน (ดูรูปที่ 4) โดยต้องให้ส่วนที่ยึดตัวอยู่ในระดับไหล่ ท้อง และเข่า และผ้าที่ใช้ห่อตัวต้องสามารถยึดโยงถึงกันได้แน่น มีส่วนตีนตุ๊กแกยึดได้แน่นพอที่จะทนต่อแรงดิ้นของผู้ป่วยขนาดและหน้าตาที่ใช้กันในต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา ก็เหมือนๆกับที่มีในบ้านเรา มีรายละเอียดดังนี้

ทันตแพทย์สำหรับเด็กที่รักษาเด็กและมีผู้ป่วยพิเศษ หลากหลายอายุและขนาดตัว ควรมี ครบทุกขนาด อย่างไรก็ดีถ้าพบผู้ป่วยที่ตัวโตมากๆแล้วไม่มีอุปกรณ์ช่วยอาจใช้วิธีส่งต่อผู้ป่วยหรือแนะนำให้ดมยาสลบก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการพิจารณา ถ้าเป็นทันตแพทย์ทั่วไปทำเด็กบ้างนานๆครั้งขนาดที่ควรจะมี คือขนาด M เพราะจะได้ใช้บ่อยที่สุด

การใช้ PB ดีกว่าการจับเด็ก

การจับเด็กด้วยมือ ไม่ว่าจะใช้มือของผู้ช่วยทันตแพทย์หรือมือของผู้ปกครอง การ จับจะเป็นแรงกดจับ (Active force) ถ้าแน่นจนเด็กเจ็บ เป็นริ้วรอย เขียวช้ำ อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ปกครอง หรือถ้าจับหลวมเกินไปเด็กก็จะดิ้นไปมาได้ อาจจะเกิดอันตรายจากการรักษา ส่วนการใช้ PB นั้นเป็นการห่อให้เด็กนิ่ง (Passive force) เด็กสามารถขยับได้เล็กน้อยจะรู้สึกสบายกว่าการจับด้วยมือ ทำให้เด็กปลอดภัยและงานเสร็จเร็ว

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ PB

4.1 ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการใช้ PB การใช้ PB ยังมีความเห็นหรือทัศนคติเป็น 2 ขั้วอยู่ ผู้ปกครองส่วนมาก (90 %) เห็นว่าช่วยให้เด็กนิ่ง ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรักษา และทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น ผู้ปกครองส่วนน้อย(23 %) มีความเห็นว่าการใช้ PB เป็นการทำให้เด็กรู้สึกกลัวและเป็นการทรมานเด็ก มีผลต่อจิตใจเด็ก ดังนั้นก่อนใช้ต้องทำความเข้าใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง ในบางประเทศต้องมีการขออนุญาต (Consent)เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันปัญหาฟ้องร้องตามมา

4.2 การใช้ PB จะสังเกตเห็นการหายใจได้ยากขึ้น การห่อตัวเด็กด้วย PB จะปกปิดส่วนหน้าอก สังเกตเห็นการหายใจได้ยากขึ้น ดังนั้นทันตแพทย์ที่ใช้ PB จะต้องระมัดระวังมากกว่าปกติ โดยเฉพาะการรักษาเด็กพิเศษที่ทำในฟันล่าง ใส่ Rubber dam เด็กไม่ให้ความร่วมมือและทำนาน ขณะทำการรักษาอาจใช้แรงกดขากรรไกรล่าง ทำให้ลิ้นตกอุดช่องหายใจ เกิดอันตรายได้

เอกสารอ้างอิง

  • 1.Frankel RI: The Papoose Board and mothers' attitudes following its use. Pediatr. Dent. 1991, Sep- Oct;, 13(5):284-8
  • 2.Charles J. Coté, MD, Stephen Wilson, DMD, MA, PhD the Work Group on Sedation Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients During and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures: An Update American Academy of Pediatrics, American Academy of Pediatric Dentistry,
  • 3.AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS: The Use of Physical Restraint Interventions for Children and Adolescents in the Acute Care Setting PEDIATRICS Vol. 99 No. 3 March 1997, pp. 497-498
  • 4.Papoose board : Wikipedia encyclopedia
  • 5.Guidelines for Monitoring and Management of Pediatric Patients During and After Sedation for Diagnostic and Therapeutic Procedures: An Update ;American Academy of Pediatrics, American Academy of Pediatric Dentistry, Charles J. Coté, MD, Stephen Wilson, DMD, MA, PhD the Work Group on Sedation
folder_openแท็กของบทความ

add_to_photos บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเราไปฝึกงานที่โตเกียว

event10 พ.ค. 2561

Tokyo Medical and Dental University หรือ TMDU นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นที่ใฝ่ฝันจากทันตแพทย์ทั่วโลกในการศึกษาต่อ รวมถึงนักเรียนทันตแพทย์ อย่างพวกเราเช่นกัน

รูปแบบงานทันตสาธารณสุขสำหรับประชากรสูงอายุของประเทศฮ่องกง

event10 พ.ค. 2561

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน แต่จีนยอมให้ฮ่องกงดำเนินนโนบายต่างๆรวมทั้ง การจัดการระบบสุขภาพอย่างอิสระได้ถึงปีพ.ศ. 2590 ซึ่งในฮ่องกงนั้น นอกจากจะมีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนคล้ายกับในประเทศไทยแล้ว ยังมีองค์กรนอกภาครัฐ หรือ NGOs จำนวนมากที่มีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเป็นของตนเอง

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร ภาค 2

event10 พ.ค. 2561

ในบทความนี้ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และโรงพยาบาลช่องปากแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะเวลา 1 ปี

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร

event10 พ.ค. 2561

พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เนื่องจากที่ธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดี เคยมีการแลกเปลี่ยนการดูงานกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เมื่อพวกเราจบหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะเปิดโลกให้กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง