ผลการค้นหาข้อมูล

speaker_notes Health Tip

เปิดตำนานนเรศวร ดูแลแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่

person event10 พ.ค. 2561

 

สวัสดีค่ะ พี่น้องสหสาขาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสทุกท่าน ทีมสหสาขาน้องใหม่จากพิษณุโลกขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ติดตามอ่านคอลัมน์นี้ที่ผ่านมาตลอด น่ายินดีมากได้เขียนเล่าเรื่องทีมนเรศวรของเราในฉบับนี้ค่ะ พวกเราร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนาม “สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan Cleft & Craniofacial Center: NUCCC)” โดยเป็นเครือข่ายสถานพยาบาลระดับสูงสุดแห่งที่ 8 ของไทยและแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพิ่มขึ้นทุกปี พบได้ 1 คนใน 700 คนค่ะ พวกเรามีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ ผ่าตัดแก้ไขความพิการในทุกรูปแบบ และมีระบบการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้าได้เข้ารับบริการดูแลรักษาอย่างสหวิทยาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ต่อไปค่ะ

ผู้ใหญ่ใจดีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของทีมนเรศวร นำทัพโดยท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน และความกรุณายิ่งจาก ศ.พิเศษ ทญ.ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ และผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้ง รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ส่วนทีมพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย สหสาขาเฉพาะทางเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่ ตั้งแต่พันธุศาสตร์และเซลล์ต้นกำเนิด คลินิกนมแม่ การผ่าตัดแก้ไข ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตกรรมสำหรับเด็กและจัดฟัน บำบัดความผิดปกติการได้ยินและออกเสียงจิตเวช รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ พวกเราได้เริ่มให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มาตั้งแต่ปี 2557 และจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1เพื่อสร้างเครือข่ายทีมสหสาขาระหว่างโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ ตลอดจนระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่วมกันค่ะ

สำหรับในปีนี้ ครอบครัวปากแหว่งเพดานโหว่มีนัดพบปะกันทุกวันจันทร์ ในคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่แบบครบวงจรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีทีมสหสาขาวางแผนการรักษาให้ผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัวค่ะ ซึ่งหากคุณหมอที่ส่งต่อผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลอื่น สามารถติดต่อมาเข้าร่วมสัมมนาปากแหว่งเพดานโหว่ หรือติดตามผลการรักษาจากคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ ได้ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน พวกเรายินดีต้อนรับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันค่ะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ป่วยที่สนใจมาเข้ารับการรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของกระโหลกศีรษะและใบหน้ากับพวกเราทีมนเรศวร ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ป่วยนำใบส่งตัวจากโรงพยาบาลจังหวัดต้นสังกัดของผู้ป่วย มาส่งถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิการรักษาอย่างต่อเนื่องและได้ชดเชยค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทุกรายการ ซึ่งในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพก็ยังคงมีปัญหาค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น อันเป็นภาระให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และครอบครัวในการดูแลรักษาปากแหว่งเพดานโหว่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม บุตรหลานและหรือข้าราชการตามสิทธิราชการ ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการยิ้มสวยเสียงใสของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

พวกเราตระหนักในปัญหานี้ และพยายามช่วยดูแลชี้แนะผู้ป่วยทุกคนให้ได้รับการประสานสิทธิและเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม ในปีนี้จึงได้รับการสนับสนุนค่ารักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งมีแนวคิดก่อตั้งกองทุนและคณะกรรมการกองทุนสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นมา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในกองทุนนี้นะคะ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อแจ้งความจำนงบริจาคไว้ล่วงหน้าเพื่อรับทราบข่าวสารกองทุนนี้ต่อไปค่ะ

ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้ามาได้นะคะ

1) ทางโทรศัพท์ในวันเวลาราชการของคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2) ทางเฟซบุ๊กเพจชื่อ “ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan Cleft-Craniofacial Center”

3) ทางเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th

ช่วงเมษายนปีนี้ขอให้ทุกท่านหรือผู้สนใจติดตามข่าวอัปเดตเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ แว่วมาว่าเป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ขอขอบคุณผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจอย่างยิ่งกับน้องใหม่ทีมนี้ รวมทั้งขอบคุณรูปภาพประกอบในบทความนี้ ยินดีพบกันอีกครั้งใต้ร่มเสลากับพวกเราลูกนเรศวรนะคะ

folder_openแท็กของบทความ

add_to_photos บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเราไปฝึกงานที่โตเกียว

event10 พ.ค. 2561

Tokyo Medical and Dental University หรือ TMDU นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งได้รับการยกย่องและเป็นที่ใฝ่ฝันจากทันตแพทย์ทั่วโลกในการศึกษาต่อ รวมถึงนักเรียนทันตแพทย์ อย่างพวกเราเช่นกัน

รูปแบบงานทันตสาธารณสุขสำหรับประชากรสูงอายุของประเทศฮ่องกง

event10 พ.ค. 2561

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน แต่จีนยอมให้ฮ่องกงดำเนินนโนบายต่างๆรวมทั้ง การจัดการระบบสุขภาพอย่างอิสระได้ถึงปีพ.ศ. 2590 ซึ่งในฮ่องกงนั้น นอกจากจะมีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนคล้ายกับในประเทศไทยแล้ว ยังมีองค์กรนอกภาครัฐ หรือ NGOs จำนวนมากที่มีสถานบริการทางการแพทย์และทันตกรรมเป็นของตนเอง

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร ภาค 2

event10 พ.ค. 2561

ในบทความนี้ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และโรงพยาบาลช่องปากแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และการใช้ชีวิตในกรุงปักกิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระยะเวลา 1 ปี

โรงเรียนทันตแพทย์แดนมังกร

event10 พ.ค. 2561

พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เนื่องจากที่ธรรมศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดี เคยมีการแลกเปลี่ยนการดูงานกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา เมื่อพวกเราจบหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะเปิดโลกให้กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง